The Mercury Console

Minden egyes Mercury modul megnyit egy conzol képernyőt, ahova az üzeneteket és az általános működtetési információkat naplózza. Megnézheti ezeket a konzolokat a szerveren, ha az <ALT+Esc> billentyűkombinációt nyomogatja, vagy a szürke <+> billentyűvel, ha az RCONSOLE programot használja.

Minden egyes konzolképernyő felső részén található a modul neve valamint a folyamatban lévő folyamatokról biztosít információk. A biztosított információk a következők:

Mercury.NLM

Name:

A kiszolgáló számítógép neve (MYNAME a Mercury.ini file-ban).

Q:

A Mercury által kiszolgált levelezési sor.

Domains:

A bejegyzések száma a [Domains] részben, amelyek megegyeznek a Mercury által pillanatnyilag kiszolgált lehetséges címekkel.

J:

A Mercury által feldolgozott levelezési munka a betöltődése óta.

E:

A Mercury betöltődése óta történet hibák száma.

MercuryC.NLM

Name:

A kiszolgáló számítógép neve (MYNAME a Mercury.ini file-ban).

Q:

A MercuryC által kiszolgált levelezési sor.

Host:

Annak a számítógépnek az IP címe, amelyikhez fordul a MercuryC, hogy közvetítse a leveleket.

J:

A MercuryC által feldolgozott levelezési munka a betöltődése óta.

E:

A MercuryC betöltődése óta történet hibák száma.

MercuryS.NLM

Name:

A kiszolgáló számítógép neve (MYNAME a Mercury.ini file-ban).

Q:

A MercuryS által kiszolgált levelezési sor.

J:

A MercuryS által feldolgozott levelezési munka a betöltődése óta.

X:

Azon RFC1425 ESMTP kapcsolatok száma, amelyeket a MercuryS elfogadott a betöltődése óta.

R:

Azon kapcsolatok száma, amelyeket a MercuryS elutasított a betöltődése óta.

 

The [Mercury] Section

A [Mercury] szakasz tartalmazza a MERCURY.NLM beállításait, ami a központi továbbítási modul. MERCURY.NLM felelős a levelezési sor megvizsgálásáért, valamint ez a modul dönt a helyi levelek kiszállításáért (amit maga végez el) vagy átadja az SMTP kliensnek, hogy küldje el a szervernek. Tehát tartalmaz egy egyszerű Mail Szervert, és az “aliasing” és “synonym” mehanizmust.

Failfile, Confirm file

Ezek sablon file-ok, az első a kézbesítési hiba visszajelzésére, a második a kézbesítés igazolására. Ezen file-oknak egy egyszerű verzióit a telepítő biztosítja, és változtatás nélkül lehet használni. A file-ok formátumának leírása később következik.

Aliasfile

Az alternatív neveket tartalmazó file-ra mutat. Az alternatív nevek teljes címeket tartalmaznak, és a MALIAS.EXE file segítségével lehet előállítani. Az alternatív neveket tartalmazó file aktualizálható a Mercury futása alatt is. Az alternatív file formátumának egy példája megtalálható az ALIAS.SRC file-ban.

Syn_file

A szinonima file-ra mutat. A szinonima lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a levél From: mezőjében szereplő feladó címe különböző legyen a NetWare alatt használatosnál. Szinonimákat létrehozni és karbantartani a PMGRANT programmal lehet, az adatbázist létrehozni a CH_SYN.EXE és az NSYNONYM.EXE programmal lehet, ha NDS módot használunk. A különbség a szinonima és az alternatív nevek között az, hogy a szinonima kétirányú – azaz a Pegasus Mail használja kimenő üzenetek esetén, és a Mercury a bejövők esetén. Az alternatív nevek általában csak egy irányban működnek. A felhasználónak csak 1 szinonima kell, és nem kell neki, ha úgy dönt, hogy nem akarja használni.

Logfile

Annak a file-nak a neve, amelyikben a Mercury a levelezési forgalmat felírja. Ez tartalmazza: a feladót, a címzettet, a feladási dátumot és időpontot valamint a levél méretét. Ha nincs megadva név, akkor nem kerül sor a levelezési forgalom felírására.

A LogFile neve tartalmazhat speciális helyettesítő karaktereket. A következő kódokat lehet alkalmazni:

~Y Év (2 jegy)

~M Hónap (2 jegy)

~D Nap (2 jegy)

~W Az év pillanatnyi hetének száma (2 jegy)

Például: a következő név SYS:SYSTEM/LOGS/MAIL~W~Y minden évben, és évente minden héten különböző nevű file-t hoz létre.

 

Template files

A Mercury alkalmas arra, hogy bizonyos üzeneteket automata módon állítson elő, jó példák erre a Delivery Confirmations and Delivery Failure üzenetek. A rögzített üzenetek helyett a Mercury megengedi, hogy átmeneti file-okat hozzunk létre – előre megírt példákat tartalmaz már, aminek az üres helyeit a szükség szerint ki lehet tölteni.

Az átmeneti file-ok teljes üzenetek, beleértve a fejlécet is, és ilyen módon kell használni őket. Az átmeneti file fejlécének be kell tartani az RFC-822 előírásait, de az üzenet teste bármit tartalmazhat. A Mercury-nak meg lehet mondani, hogy helyettesítsen egy bizonyos értéket az átmeneti állományban. Ezen speciális értékek egy tilde ( ~ ) bevezető karakter után következhetnek ott, ahol a cserét akarjuk. A következők használhatók:

~D - Kicserélésre kerül a pontos idő és dátum értékével a “Date:” kulcsszó nélkül.

~T - Kicserélésre kerül a címzett címével a “To:”kulcsszó nélkül.

~S - Kicserélésre kerül a levél tárgyával a “Subject” kulcsszó nélkül.

~R - Jelzi azt a pontot, ahol az átmeneti file-ban a Mercury-nak egy végeredményt beillesztenie kellene. A végeredmény kézbesítési hiba esetén tartalmazza a hibát; a felhasználó keresése esetén a keresés végeredményét, a kézbesítési értesítés esetén azt a címet tartalmazza, ahova a levelet kézbesíteni sikeredett. Más esetekben az értéke nem definiált.

~M - Jelzi azt a pontot, ahova a Mercury-nak az eredeti üzenetet kell beillesztenie a kimenő üzenetbe.

~G - Jelzi azt a pontot, ahova a Mercury-nak az eredeti üzenetből sorokat kell beillesztenie a kimenő üzenetbe. A beillesztendő sorok számát a MERCURY.INI file-ban található “returnlines”-nél meghatározott.

~N - Ide kerül a szerver domain neve.

~~ - Egyszerű tilde kerül kiírásra.

Más helyettesítéseket majd az eljövendő fejlesztések tartalmaznak. A Mercury kiadása tartalmazza a következő példa átmeneti file-okat, amelyeket akár módosítás nélkül is alkalmazni lehet: FAILURE.MER (hibás kézbesítés jelzése), CONFIRM.MER (kézbesítési visszajelzés) és MAISER.LKP (átmeneti file a levelezési listakezelőnek).

 

Automatic replies

A Mercury képes kezelni az Internet levelekre való automatikus választ, hasonló módon, mint a UNIX “Vacation” program teszi. Bekapcsolni ezt a lehetőséget úgy lehet, hogy a felhasználó saját levelezési könyvtárában létre kell hozni egy AREPLY.PM nevű file-t, ami azt a válasz levelet tartalmazza, amit visszaküld a rendszer a feladónak. A Mercury megnézi, hogy ez a levél megtalálható-e, és a tartalmát a levél kézbesítésekor azonnal visszaküldi a feladónak.

A levélroham elkerülése érdekében (ami akkor történik, ha két ilyen gép automataválaszt küld egymásnak, vagy ha automataválaszt küld valaki egy levelezési listának), Mercury megjegyzi mindazokat a címeket, amelyekre válaszolt az 48 órán belül; és ha több mint egy levél érkezik ugyanarról a címről 48 órán belül, akkor a Mercury csak 1 automata-válaszlevelet küld. A küldött címek a felhasználó levelezési katalógusában tárolódik a AREPLY.KFL file-ban.

Meg lehet adni egy állandó hatástalanító file-t, ami gátolja az automataválaszt. Amikor egy automataválasz generálódik, a Mercury ellenőrzi, hogy létezik-e egy AREOKY.KFS nevű file a felhasználó levelezési katalógusában. Ha ott van, akkor ellenőrzi a címet még mielőtt a válaszlevelet elküldené. Az AREPLY.KFS más mint az AREPLY.KFL file (amit a Mercury automata módon hoz létre), ezt a Mercury sohasem változtatja meg, nem törli le. Így biztosítja, hogy a felhasználó véglegesen elnyomhassa az automataválaszt. A címeket a AREPLY.KFS file-ba egyszerűen, egy sor egy cím módon kell megadni.

 

Aliasing

A Mercury támogatja az alternatív címzést. Az alternatívcímet létrehozni, hozzáadni és módosítani lehet az alatt is, mikor a Mercury fut.

Hogy az alternatívcímzést használhassuk. létre kell hozni egy szövegfile-t, ami az alternatív címeket tartalmazza, majd ezt le lehet fordítani a MALIAS.EXE programmal. A létrejövő file-t a MERCURY.INI-ben megadott helyre kell másolni.

Például az MALIAS-nak szükséges formát tanulmányozni lehessen, meg kell vizsgálni az ALIAS.SRC file-t, amit a kiadási archívum tartalmaz.

 

Autoresponder options - FILE: and TFILE: aliases

Lehet definiálni olyan alternatív címeket is, amelyek egy file tartalmát adják vissza egyből. Például, mondjuk egy választ akarunk küldeni info-request@mysite.com címre érkező levelekre, Akkor a következőt kell megadni (két darab = jel van!):

info-request@mysite.com == file:sys:system/mercury/info.txt

FILE: alternatív név egy egyszerű szöveges file-t küld vissza, míg a TFILE: alternatív név egy átmeneti file-nak gondolja a rendszer, mint a Mercury hibás értesítőjét.. Átmeneti file-ok teljes mértékben ellenőrzött formátumuak, így egy kicsivel több időre van szükség az előállításukhoz.

Meg kell jegyezni, hogy a FILE: és a TFILE: alternetív nevek mint álcímek vannak megvalósítva, ugyanazon az úton, mint a MAISER szerver számla. Nem lesz levél továbbatás akkor, amikor egy levelet küldünk egy FILE: vagy TFILE: alternatív címnek, és az eredeti levél eldobásra kerül a befejezés után. Nem szabad használni olyan nevet a FILE: vagy TFILE: címhez, amihez a szerver egy érvényes számlája kapcsolódna, ugyanis onnantól az alternatív cím kapná meg a levelet az igazi cím helyett.

Az alternatív neveket csak védelmi okokból szabad megvalósítani (nem akarhatunk küldeni TFILE: vagy FILE: üzenetet, hogy elkerüljük, hogy a szerver visszakeressen bármilyen régi file-t.

 

User POP3 profiles

Minden felhasználónak lehet egy POP3.PRO nevű file a levelezési katalógusában, amely a MercuryP beállításait tárolja, ha a POP3 kapcsolat létrejön. A POP3.PRO file egy egyszerű szöveges file, szerkeszthető tetszőleges szerkesztővel (ilyen a DIS EDIT parancs). A következő kulcsszavak használhatók benne:

Mark read : <Y or N>

Ha Y, akkor a MercuryP megjelöli a levelet, mint olvasottat, azonban nem törli le.

Show read : <Y or N>

Ha Y, akkor a MercuryP az összes levelet meg fogja mutatni a felhasználó levelezési könyvtárából, amikor a POP3 kliens a levelek listáját kéri. Ha N, akkor csak a meg nem jelölt levelek nevét fogja szolgáltatni.

Show status : <Y or N>

Ha Y, akkor a MercuryP létrehoz egy "Status:" műfejlécet, úgy, ahogyan az a UNIX levelezésnél megtalálható. Általában ez a fejléc nem használja sem a Pegasus Mail sem a Mercury, megbíznak a levél státusz információiban, azonban más POP3 levelező programok (mint az Eudora) szüksége van erre a fejlécinformációra a teljes körű működéséhez.

No delete : <Y or N>

Ha Y, akkor a MercuryP nem törli a levelet még akkor sem, ha erre utasítást ad a POP3-as kliens. Ez akkor használatos, ha olyan POP3-as klienst használ valaki, amelyik nem konfigurálható úgy, hogy hagyja a leveleket a szerveren. És önnek ez a szándéka.

Delete is final : <Y or N>

Ha Y, akkor az összes olyan levél, amit a POP3 DELE parancsával töröltek, törlésre kerülnek akkor, ha megszakad a kapcsolat a szerverrel. Az alapértelmezett állapot az, hogy a DELE paranccsal törölt file-ok helyreállításra kerülnek, ha a kapcsolat váratlanul megszakad. Ha gyakorlottan eléri a leveleit egy lassú vagy megbízhatatlan TCP/IP kapcsolaton keresztül (például SLIP) részesítse előnyben a Y beállítást.

 

System POP3 profiles

Mint ahogyan a felhasználói POP3 profile (lásd az előző részben) lehet definiálni egy POP3 file-t a rendszer számára is, hasonló szintaktikával, amit a SYS:SYSTEM/POP3.PRO-nal hívnak. Ez a file kerül legelőször is elolvasásra, majd utána a felhasználói file (ha van) kerül alkalmazásra. Ezen file beállításai halmozódóak, így a rendszer beállításai megmaradnak az után is, hogy a felhasználói file-t elolvasták, hacsak a felhasználó nem alakítja ezt át határozottan.

 

Profiles for Pegasus Mail

Pegasus Mail for Windows támogatja a POP3-as kapcsolatot. Ha meg akarja tartani a leveleket a szerveren későbbi olvasásra, amikor majd a helyi LAN-on veszi fel a kapcsolatot, azonban csak az új (még olvasatlan) leveleket szeretné megkapni a POP3 kapcsolatban, akkor használja a következő beállításokat:

Mark read : Y

Show read : N

Show status : N

No delete : N

Delete is final : <szükség szerint>

Meg kell jegyezni, hogy a levelek szerveren megmaradása ezen az úton hatékonyabb, mint ha a WinPMail "Download only unread mail" opcióját használnánk.